SM och VM i H-båt 2014

Nu är det dags för respektive team att på allvar lägga detaljplanen. Var med på ”H-båtsvågen” och häng med!

H-boats hunting

Vi har som sagt en fantastisk möjlighet till H-båtssegling i år med SM i Lomma och VM i Varberg.

Använd er av det digitala registerformuläret på förbundets hemsida och notera er intresseanmälan till VM.

Vi kommer att göra delsummeringar av antalet inkomna intresseanmälningar och utifrån det även efterhand öppna upp med flera möjliga platser efter den kvotandel resp. land har. Från arrangörs- och styrelsehåll uppskattar vi om ni tidigt anger att ni planerar att deltaga.

Planeringsarbetet pågår för fullt både i Lomma och i Varberg, allt med målsättning att vi ska få ett så bra totalarrangemang som möjligt.

Från oss i styrelsen kommer vi att premiera en tidig anmälan til SM och här kommer snart mera detaljinfo om det.

Vi undersöker också möjligheterna kring ev. lånebåtar för långväga deltagare.

 

Foto: Torgil Falck