VM uttagning

Det är styrelsen i Svenska H-båtförbundet (SHF) som ansvarar för uttagningen av de Svenska lagen till VM och uttagning sker i två steg.

Steg 1

Uttagning av lag sker utifrån rankingen från föregående år. Detta görs efter att tidsfristen av första anmälningsrundan har gått ut. Sverige är tilldelad en kvot på som är beroende på antalet medlemmar i SHF och de andra nationella förbunden. Det skall dock tilläggas att under de senaste åren har vi inte uppfyllt vår kvot. Det kan dock hända när VM sker i våra grannländer då fler svenska båtar har lättare att delta.

Steg 2

Lag som önskar att bli uttagna men inte har några rankingplaceringar eller andra utländska H-båtsprestationer från föregående kan bli uttagen genom att prestera bra resultat rankingseglingar under VM året. Antal lag som tas ut bestäms av arrangörsklubben i samråd med SHF beroende på antalet anmälningar och kvotfördelning. Styrelsen ser gärna att de lag som avser att delta anmäler sig så snart som möjligt till arrangörsklubben för att de skall kunna beräkna antalet deltagare. Kontrollera i Notice of race vad som gäller.