Förberedelser

Checklista för seglare som skall kappsegla

En kort checklista för seglare som skall kappsegla större mästerskap, tex SM. Se klassreglerna för detaljerad information.

 1. Fungerar allting som det skall, om inte, fixa det och prova det i god tid innan.
 2. Är du ansvarsförsäkrad? Vid seglingar på kontinenten kan försäkringsskyddet vara otillräckligt. Svenska Seglarförbundet har en bra tilläggsförsäkring.
 3. Båten skall ha ett giltigt mätcertifikat utfärdat av Svenska H-båtsförbundet.
 4. Båtens ID-bricka skall vara fäst i styrbords sittbrunnsfack (för vissa årgångar i ruffen).
 5. FSF, FYA eller ISAF numret på ID-brickan skall stämma med certifikatet.
 6. Otillåten elektronisk utrustning skall plomberas eller tas bort.
 7. Kontrollera att du har ett 7 kg ankare (alla typer tillåtna), 30 m lina om min 12 mm, en paddel, en hink och flytvästar till alla ombord. Observera att du inte kan räkna med att ev kätting får räknas med i ankarets vikt.
 8. Är alla segel inmätta, stämplade och signerade med en mätdekal? Segel som lämnats in till mätning efter 1 januari 2001 skall ha en röd IHA-knapp vid halshornet. Vissa segelmakare slarvar med detta.
 9. Man får mäta in ett storsegel, två fockar och två spinnackers. En spinnaker förseglas och får bara användas som reserv.
 10. Kontrollera att det finns ett mätband på storbommen och tre mätband på masten.
 11. Har du reklam på båten så skall detta följa klassregeln. Reklam är tillåten i storsegel och spinnacker, ej i focken.
 12. Besättningen skall bestå av 2-4 personer med en maximal vikt på 300 kg. (för SM NM och VM)
 13. Läs igenom Notice of Race för aktuell segling så att du inte missar någon viktig information.

För arrangörer

Svenska H-båtsförbundet har sammanställt denna mästerskapshandbok för att ge vägledning och stöd för arrangerande klubbar om hur vi H-båtsseglare vill att ett mästerskap och andra regattor skall arrangeras och organiseras. Rekommendationerna och önskemålen i dokumentet är grundade på erfarenheter från tidigare mästerskap. Har ni idéer om hur mästerskapshandboken kan förbättras, är vi mycket tacksamma om ni kontaktar Svenska H-båtsförbundet. Mästerskapshandboken (PDF-fil)