Ranking

Svenska H-båtsförbundets ranking består av ett antal seglingar runt om i Sverige. Följande regattor ingår i rankingen:

  • VM
  • NoM
  • SM
  • Lidingö Runt
  • Tjörn Runt
  • Valfritt DM

Resultatet baseras på de tre bästa regattorna. Ju fler deltagare en regatta har, desto större vikt ges den. SM viktas dubbelt mot de övriga. Rankingen ligger sedan till grund för vilka båtar som får delta i VM enligt den kvot som Sverige erhåller av Internationella H-båtsförbundet.

2021

2020

2019

2018

2017

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996