Bli medlem

Svenska H-båtsförbundet bildades 1970 och har till ändamål att främja och utveckla kapp- och breddsegling med H-båtar i Sverige. Förbundet består av intresserade och engagerade H-båtsseglare. Som medlem i Svenska H-båtsförbundet bidrar du till att klassen lever och utvecklas.

Svenska H-båtsförbundet har tre olika typer av medlemskap:

  • Båtägare, 200 kronor/år
  • Båtägare med besättning, 300 kronor/år
  • Stödjande medlem, 100 kronor/år

Verksamhetsåret i klubben är nu 1 jan – 31 dec. Så betala in i början på året så är du säker på att vara medlem hela seglingssäsongen.

För att du skall bli registrerad som medlem fyller du i nedanstående formulär och betalar in årsavgiften på

plusgiro 792426-9.

För er som varit medlemmar tidigare är vi tacksamma att ni ändå fyller i nedanstående ”Medlemsansökan” så att vi får möjlighet att uppdatera vårt medlemsregister.

Formulär Medlemsansökan