Mastning

Detta är en guide i hur masten på ett tryggt och smidigt vis reses och tas ner. Många andra varianter på detta kan ses i hamnarna. Är ni ovana fråga gärna någon av de rutinerade H-båtsseglarna ni möter.

Avmastning

Det är inga problem att fälla och resa en H-båtsmast utan kran, det är det normala! Två eller tre personer behövs för att fälla masten utan kran (har man vanan inne och en ledad mastfot kan man klara det på två). Först av allt måste storbommen tas bort. Stor- och fockfall får sitta kvar för att säkra mastens läge vid mastfoten (om man inte har en ledad mastfot som är vanligt på nyare båtar). Kick och övriga trimtampar tas bort, medan vanten kan sitta kvar med normal vantspänning.

Spinnakerfallet används vid fällningen genom att det förlängs 5-6 meter, lämpligen med ett skot eller spinnakergaj. Det förlängda spinnakerfallet fästes i förknapen och den andra änden runt en av vinscharna på rufftaket. Bryt ej fallet på rufftaket genom en skotråtta då den höga belastning som blir kan förstöra råttan. Se till att akterstaget är slackat och sträck sedan upp fallet så mycket att det blir tillräckligt slack i förstaget för att lossa förstagssprinten. En person som också trycker fram masten kan vara till hjälp.

Nu gäller det att fälla masten. Förste man står på knä vid mastfoten och håller i undervanten för att styra masten i sidled. Andre man matar ut spinnfallet med en hand runt vinschtrumman och tredje man står på akterdäck beredd att ta emot masten. Fäll masten bakåt lugnt men bestämt utan att tveka, när den har kommit ner är nu både Windex och grundtrim räddat.

Påmastning

Innan masten skall upp igen måste en del tejp användas. Stag och vant är ju bara krokade i hål i masten och dessa kan vridas ur läge under resningen. Säkra dessa genom att tejpa dem i rätt läge strax under infästningarna i masten. Tejpa även ihop vantskruvarna i upprätt läge så att de inte bryts eller hamnar snett när masten reses.

Sedan skall haländen av spinnackerfallet fästas i spibomsöglan. Fallet skall nu sträckas av person nummer två som flyttat sig till fören (eller bättre till bryggan). Ta även bort vinschhandtagen, det kommer typiskt trassla sig i dessa annars. Nu är det dax att resa masten. En person håller mastfoten i läge, en håller masten på akterdäck och en halar upp masten genom att sträcka spinnfallet i fören.

Ta det varligt och kontrollera att inga vant fastnar eller buktar fel. Aktre personen går sakta föröver medan mittpersonen styr med undervanten. Toppvanten hindrar att masten faller framåt så det är bara för aktre personen att trycka på medan de två andra hjälper till att sträcka spinnfallet den sista biten så mycket att förstagssprinten kan sättas på plats igen. Slappna inte av förrän sprinten är på plats!

Ett alternativt sätt att använda spinnakerfallet är att både vid av- och påmastning fästa haländen i spibomsöglan. Den andra änden förs genom förknapen och sedan akterut till en vinsch på rufftaket. Vid avmastning slackar man långsamt vid vinschen för att fälla ner masten och vid påmastning vinschar man upp masten. Detta kan vara ett bättre sätt om det är svårt att ha en person på bryggan.