Välkommen till klubben

Svenska H-båtsförbundet bildades 1970 och har till ändamål att främja och utveckla kapp- och breddsegling med H-båtar i Sverige. Förbundet ansvarar, tillsammans med Internationella H-båtsförbundet, även för H-båtsklassens administration, registrering och övervakande av klassreglerna. Förbundet består av intresserade och engagerade H-båtsseglare och är beroende av deras idéella arbete för att fungera. Som medlem i Svenska H-båtsförbundet bidrar du till att klassen lever och utvecklas. Tack vare förbundet får du som medlem:

  • Kontinuerlig information om H-båtssegling via denna web-site.
  • Diskussionsforum där du kan utbyta tips och erfarenheter med andra H-båtsseglare.
  • Certifiering av båtar, vilket säkerställer kvalitet och därmed andrahandsvärde.
  • H-båtsbullentinen där du kan läsa om vad som händer i Sverige och i våra grannländer.
  • Tävlingssegling från DM till SM och VM. Ju fler medlemmar vi är, desto fler platser får vi vid VM.
  • Kvällsträffar och mässaktiviteter under vinterhalvåret.
  • Ett gäng engagerade H-båtsseglare som lägger ner mycket fritid för att göra livet bättre för dig som H-båtsseglare.

Så tveka inte, bliv medlem