H-båts register

Vi har en ambition i H-båtsförbundet att försöka ha ett uppdaterat register över alla H-båtar i Sverige. (oberoende om båt/ägare är medlem i H-båtsförbundet eller inte). Men vi hoppas förstås att du blir medlem också.

Nu kan du ladda hem Svenska H-båtsförbundets matrikel/register. Registret är uppdaterad 24 mars 2020.

Svenska H-båtsförbundets matrikel (pdf-fil).

Om uppgifterna inte stämmer är vi tacksam om du fyller i nedanstående formulär “H-båtregister” och sänder till oss

Formulär H-båtsregister

Vill du inte att dina personliga uppgifter ska finnas i matrikeln skickar du ett mail till vår Sekreterare, Bengt Ramne vars kontaktuppgifter du hittar under styrelsefliken.