Årsavgift H-båtsförbundet

Dags för medlemsavgiften till Svenska H-båtsförbundet för 2014. Inbetalas som vanligt till Plusgiro 792426-9. Plusgirot är vänliga nog att skicka med fullständigt namn och adress på de som betalar via Internet-bank, men notera gärna segelnummer och mailadress på inbetalningen så har vi också koll på vilka båtar som är med.

Avgiften är oförändrad från tidigare år enligt hemsidan: 100 kr för stödjande, 200 för individuellt medlemskap och 300 för hela besättningen.