Team Saybolt vann i Norge!

Team Saybolt (Martin, Perra och Martin) vann Hankö Race Week och visade att Sverige håller bra H-båtsklass! Det var 10 seglingar där Team Saybolt spikade de sista sju.Team-saybolt-vinner-hankö-race-week

Priserna delades ut av Prinsessan Astrid, kungligt!

Stort grattis till vinsten!