H-båtsklassen är exponerad på Svenska Seglarförbundets hemsida med ny up-date

Läs mera på:

http://www.svensksegling.se/Kappsegling/Omkappsegling/Klassartiklar/H-bat