Årsavgift 2016

Nytt år betyder dags för ny medlemsavgift i H-båtsförbundet för 2016.

Avgiften är oförändrat låga 200 kr för enskilt medlemskap och 300 kr för hela besättningen. Man kan också vara stödjande medlem för 100 kr. Inbetalning till föreningens Plusgirokonto 792426-9. Ange segelnummer på inbetalningen så vet vi vilka båtar som är med. Mailadress är också värdefull information. Plusgirot anger automatiskt namn och adress på inbetalaren

Medlemskap i Svenska H-båtsförbundet är ett billigt och bra sätt att stödja klassen i Sverige och en förutsättning för kappsegling. Antalet medlemmar i förbundet är en indikator på hur populär vår klass är och ju fler medlemmar vi är i förbundet, desto fler platser på VM, så stöd H-båtsklassen med ditt medlemskap för 2016.

Målgång race 6-Mod