Riggtrim

Guide för riggtrim

Denna guide ger dig tips hur du skall få en grundinställning av ditt H-båtstrim. Den bygger på en sammanställning av trimguider från olika segelmakare. Självklart är rigg- och segeltrim individuellt samt att det är skillnad mellan olika segelmakerier. Se detta som en generell guide som ger ett bra utgångsläge. Följande förkortningar används: NS = North Sails, HJ = Höj Jensen Sails, ES = Edman Sails. Läs gärna igenom hela guiden innan du börjar.

Före påmastning

Se till att alla vantskruvar och rörliga delar såsom block mm är väl rengjorda och smorda. Tejpa ändarna på vantspridarna så att inte storseglet skadas på länsen.
Mastens placering längdskepps är normalt 2,42 meter mätt från förstagsbulten till framkant på masten.
Montera och sträck sedan övervant och förstag så hårt du kan längs masten (innan du monterat vantspridarna). Markera med tejp på vanten exakt vid överkanten av den svarta tejpen på masten som utgör det nedre mätmärket. Dessa markeringar ger sedan ett bra utgångsläge för att bestämma mastlut och mastcentrering.
Sätt två tejpremsor på vantspridarna till hjälp för intrimning av focken. Mät från masten ut mot vantet och sätt markeringarna enligt följande:
Innersta märke (lätt/medium vind): 40 cm (HJ), 44 cm (NS)
Yttersta märke (hård vind): 45,5 cm (HJ), 54 cm (NS)
Efter att du monterat vant och vantspridare skall du ställa in spridarvinkeln. Detta görs genom att spänna en tamp mellan spridarens vantfästen och mäta avståndet från tampen till baksidan av masten (mät vinkelrätt). Måttet skall vara ca 17 cm.

Påmastning

Nu är det dags att resa masten, fästa vanten och sedan ställa in mastens lutning. För att ställa in mastens lutning och centrering finns det tre varianter:
1. Förstags- och sidovantslängd (NS)
2. Måttband från masttoppen (HJ, ES)
3. Dragg (ES)
Metod 1. Förstags- och sidovantlängd
Kontrollera att avståndet från överkanten av den svarta tejpen på masten som utgör det nedre mätmärket till däck är 54,8 cm. Skiljer det sig skall följande mått korrigeras med denna skillnad. Avståndet från markeringen på förstaget till däck ska vara 1,35 m. Att masten står centrerat kontrollerar du så att avståndet från vantets markering till däck är lika på båda sidor.
Metod 2. Måttband från masttoppen
Hissa ett måttband i storfallet och fixera fallet när nollan på måttbandet är vid mätmärket i toppen. Har du kula i storfallet så bör det vara när kulan låser. Mät avståndet ned till akterspegelns ovankant (ej fotlist). Detta avstånd skall vara mellan 10,35 meter (HJ) och 10,5 meter (ES). Nackdelen med denna metod är att måttet är beroende av vantspänningen. För att centrera masten använd måttbandet och mät att avståndet till skrovsidan vid vanten på sb resp bb är lika.

Metod 3. Dragg

Loda masten genom att hänga en dragg i storfallet. Draggen ska hänga 70-75 cm akter om masten i höjd med bommen. Använd storfallet för att centrera masten och mät att avståndet till skrovsidan vid vanten på sb resp bb är lika.
Riggspänning
Spänn upp riggen så att masten står helt rakt utan någon förböj. Det är viktigt att hela mastbotten vilar mot mastfoten, inte bara på bakkanten. Om masten är svår att sätta rakt i viloläge är antingen spridarna för bakåtsvepta eller så står mastfoten mot bakkant mastbotten.
Grundregel för riggspänningen är att masten skall vara i princip helt rak i sidled upp till ca 10 m/s och därefter kan toppen falla av något åt lä (ca en mastbredd). Lä undervant skall vara precis sträckt. Mitten på masten skall med andra ord inte böja av åt något håll. Mellan lätt och hårdvind skiljer det cirka 4-6 varv på vantskruvarna.
De flesta segelmakare använder en riggspänningsmätare från Loos & Co av typen PT1-M. Det är svårt att överföra värden från en båt till en annan men här är några värden:
Vind Ö/U (HJ) Ö/U (NS)
0-4 m/sek. 35/30 31/25
3-8 m/sek. 37/33 36/30
7-17 m/sek. 39/36 41/38
Har du en annan Loos-mätare finns konverteringstabeller på deras hemsida.
Lycka till!!