Bli medlem

Svenska H-båtsförbundet har tre olika typer av medlemskap:
  • Båtägare, 200 kronor/år
  • Båtägare med besättning, 300 kronor/år
  • Stödjande medlem, 100 kronor/år
För att bli medlem fyller du i nedanstående formulär och betalar du in årsavgiften på post-giro 792426-9.

Medlemstyp
Båtägare, 200 kr/år
Båtägare med besättning, 300 kr/år
Stödjande medlem, 100 kr/år

Segelnummer:
   
Förnamn:
Efternamn:
   
Adress:
Postnummer:
Stad:
   
Telefon:
Email:Vilket segelnummer har den första båten i bilden?